Veiligheidstraining en het slagen voor het BHV examen

Een BHV’er is in het bezit van een diploma die hij of zij krijgt door het slagen voor het BHV examen. Dit certificaat is een jaar lang geldig. Na dit jaar moet er een herhalingstraining plaatsvinden, waarbij de kennis van de BHV’er weer op peil wordt gebracht. Daarna ontvangt de deelnemer een nieuwe BHV-diploma dat wéér voor een jaar geldig is. Om binnen de grenzen van de wet te blijven is het belangrijk dat elke BHV’ er een geldig diploma heeft. Plan dus een herhalingstraining in voordat de diploma’s verlopen zijn! Om in het bezit te komen van het BHV-diploma moet een training worden gevolgd. Bij de training leren de deelnemers de theorie over het handelen bij calamiteiten en oefenen met reddende handelingen in verschillende praktijksituaties.

Wat leren de deelnemers van een BHV-training?

Een BHV-training is een veiligheidstraining die jouw personeel voorbereidt op de meest voorkomende bedreigende situaties die op de werkvloer kunnen ontstaan. Het gaat dan om brand, ongevallen en evacuaties. De deelnemers aan de cursus leren de theorie over reddend handelen in deze situaties, en oefenen vervolgens in de praktijk met een nabootsing van elke situatie. Ze maken daarbij gebruik van brandblusmiddelen, EHBO-sets en oefenpoppen, en andere veiligheidsmiddelen. Ook oefenen ze met het evacueren van een pand en het communiceren in een noodsituatie.

Het BHV-examen

Op het einde van de BHV-cursussen vindt het examen plaats. Dit test de kennis en de vaardigheden van de deelnemers. Het bestaat uit twee onderdelen. In het theoriedeel wordt bij de deelnemer een toets met multiple choice vragen afgenomen. In het praktijkdeel moet de deelnemer demonstreren hoe er correct opgetreden moet worden in risicovolle situaties. Als beide onderdelen van het examen met voldoende resultaat worden afgerond, krijgt de deelnemer een BHV-diploma. Daarmee mag hij ingezet worden als gediplomeerd BHV’er binnen je bedrijf.